MB-SR 50

ŚCIANA SŁUPOWO-RYGLOWA PRZECIWPOŻAROWA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów: architektów, inwestorów i wykonawców konstrukcji aluminiowych oraz obserwując stały wzrost zastosowań systemów strukturalnych w Polsce firma ALUPROF S.A. opracowała nowy ekonomiczny i zaawansowany technicznie system ściany o szkleniu strukturalnym MB-SR50.

CHARAKTERYSTYKA

  • System ściany słupowo-ryglowej MB-SR50 EI przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 według normy PN-EN 1364-3. System jest klasyfikowany, jako nie rozprzestrzeniający ogień (NRO). Konstrukcja systemu oparta jest na nośnej konstrukcji szkieletowej złożonej z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokości 50mm. Profile słupów i rygli są ze sobą odpowiednio połączone i tworzą konstrukcję rusztu aluminiowego, który jest mocowany do konstrukcji budynku poprzez odpowiednie wsporniki. W celu uzyskania odporności ogniowej kształtowników aluminiowych, słupy i rygle zostały wyposażone w specjalne wkłady ogniochronne. Wkład ogniochronny składa się, z kształtownika aluminiowego o odpowiednim kształcie pełniącego rolę wzmocnienia, osłoniętego płytami z materiałów ogniochronnych. Tak zaprojektowana konstrukcja pozwoliła zastosować standardowe kształtowniki słupów i rygli wykorzystywane w systemie MB-SR50, co znacznie podniosło ekonomiczność całej konstrukcji, oraz zapewniło identyczny wygląd z profilami systemu MB-SR50. W konstrukcji MB-SR50 EI wykorzystane zostały słupy o głębokości od 85÷185mm, oraz rygle o głębokości od 65÷145mm. W systemie przewiduje się połączenie nakładkowe rygla ze słupem, co umożliwia efektywne odprowadzenie wody i właściwą wentylację przestrzeni międzyszybowych. Dla osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej, zastosowano ciągłą przekładkę termiczną (izolator), wykonaną z materiału „HPVC”, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM. Szyby ogniochronne lub inne wypełnienia osadzone są we wrębach przyszybowych ukształtowanych z profili słupów i rygli, oraz listwy dociskowej. Dodatkowo we wrębach przyszybowych słupów i rygli zastosowana została specjalna taśma pęczniejąca. Listwa dociskowa zamocowana jest do kształtowników nośnych poprzez wkręt metryczny i podkładkę ze stali nierdzewnej. Taki system szklenia zabezpiecza szybę przeciwpożarową lub inne wypełnienia przed wypadnięciem z ramy podczas pożaru. Do wykonania ściany kątowej zastosowane zostały uszczelki kątowe. Ściana systemu MB-SR50 EI powinna być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej, oraz obliczeń statycznych, w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe słupów i rygli, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i rygli do słupów, schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień między elementami ściany i konstrukcją budynku, oraz sposób wentylacji i odwodnienia ściany. Przy uwzględnieniu wymagań wynikających z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku, ściana powinna być tak zaprojektowana, aby spełniała obowiązujące normy. Maksymalna wysokość ściany osłonowej uzależniona jest od parametrów wytrzymałościowych wynikających z obliczeń statycznych z tym, że konstrukcja powinna być podzielona, co kondygnację dylatacjami termicznymi pionowymi. Maksymalne rozstawy i rozpiętość profili nośnych, przy założonym schemacie statycznym, wynikają z obliczeń statycznych konstrukcji i wymiarów wypełnień. Ściana osłonowa nie ma ograniczenia w zakresie długości przy zastosowaniu dylatacji poziomej.