MB-TT 50

ŚCIANA SŁUPOWO-RYGLOWA
O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ

System MB-TT50 to nowoczesna konstrukcja będąca odpowiedzią na coraz wyższe wymagania stawiane współczesnym systemom ścian osłonowych. MB-TT50 posiada wiele unikatowych cech architektonicznych, konstrukcyjnych, funkcjonalnych wyróżniających go na tle innych systemów.

CHARAKTERYSTYKA

 • Wysoka izolacyjność termiczna umożliwia realizowanie projektów w których nacisk położony jest na wysoką efektywność energetyczną budynków. Współczynnik Uf profili zaczyna się już od 0,6 W/m2K.
 • Konstrukcja nośna składa się z pionowych i poziomych profili o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą oraz akcesoriów pełniących funkcje połączeniowe bądź uszczelniające. Ważna cechą jest możliwość montażu konstrukcji zarówno w klasycznym układzie słup (pion) – rygiel (poziom), jak i w układzie rygiel (pion) – rygiel (poziom) co pozwala na optymalizację zużycia materiałów. Profile nośne zlicowane od strony wewnętrznej charakteryzują się stałą szerokością równą 50 mm. Listwy dociskowe podtrzymujące szyby oraz listwy maskujące o dowolnym kształcie stanowią zewnętrzną stronę fasady. Ścianę łączy się z obiektem, za pomocą systemu wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności. Cechą charakterystyczną MB-TT50 jest ścisłe powiązanie z innymi systemami ALUPROF S.A.
 • Dzięki wyeliminowaniu pracochłonnych obróbek jak podcinanie rygla znacznie uproszczono proces fabrykacji konstrukcji. Do połączenia profili służą specjalnie zaprojektowane łączniki, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń między poszczególnymi elementami. Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami statyki, a nośność połączeń dobierać według wytycznych podanych w dalszej części katalogu.
 • Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji, niezbędne jest wykonanie połączeń dylatacyjnych, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych fasady spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku do której fasada jest zamocowana. Połączenia dylatacyjne kompensują także tolerancje wymiarowe elementów oraz niedokładności montażowe. Pionowe połączenia dylatacyjne mogą być realizowane za pomocą słupów połówkowych lub też z wykorzystaniem połączenia słup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podłużnych otworów w ryglu. Poziome połączenie dylatacyjne słupa wykonuje się przy użyciu łącznika słup-słup oraz odpowiednie jego zamocowanie do wsporników kotwiących ścianę do konstrukcji budynku. Prawidłowy drenaż i wentylację fasady uzyskuje się dzięki zastosowaniu połączenia nakładkowego pomiędzy słupem i ryglem umożliwiającego kaskadowe odwodnienie i przewietrzanie wrębów szybowych oraz wykonanie otworów wentylacyjno-drenażowych w listwach dociskowych i maskujących.
 • Szyby lub inne wypełnienia zamocowane są poprzez listwy dociskowe do słupów i rygli. Do uszczelnienia szyb lub wypełnień wykorzystywane są uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przyszybowe wewnętrzne wykonane są w różnej grubości oraz o różnym kształcie w zależności czy stosowane są dla profili słupowych czy ryglowych. Grubość uszczelek uzależniona jest od grubości zastosowanego wypełnienia. Dobór uszczelek oraz elementów mocowania szkła należy ustalić według tabeli szklenia zamieszczonej w dalszej części katalogu. Możliwe jest zamontowanie wypełnienia o grubości do 56 mm.
 • Do systemu zaprojektowano specjalne wkręty wykonane ze stali kwasoodpornej A4 zapewniające najwyższą odporność na korozje. Ich specjalny kształt i właściwości pozwala zakwalifikować fasadę w wykonaniu standardowym jako system o dużej odporności na włamanie.
 • Wymiary gabarytowe kształtowników:
  – szerokość charakterystyczna słupów i rygli – 50 mm
  – głębokość słupów 65 – 245 mm
  – głębokość rygli 64 – 244 mm
 • Izolacyjność termiczną przekrojów Uf należy obliczać wg normy EN ISO 10077-2:2005 lub wykorzystywać wartości Uf zamieszczone w aktualnych raportach z badań.
 • Przepuszczalność powietrza – AE 1350 (norma: EN 12152)
 • Wodoszczelność – RE 1800 (norma: EN 12154)
 • Odporność na obciążenia wiatrem – 2,7 kN/m2 (norma: EN 13116)
 • Odporność na uderzenie – klasa I5/E5 (norma: EN 14019)
 • Izolacyjność termiczna (Uf): od 0,5 W/m2K